ด่วน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ [23 พฤษภาคม 2563] อ่าน 110 ครั้ง
 ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ [15 พฤษภาคม 2563] อ่าน 167 ครั้ง
ด่วน ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [05 พฤษภาคม 2563] อ่าน 231 ครั้ง
ด่วน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [27 เมษายน 2563] อ่าน 404 ครั้ง
ด่วน ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) [20 มีนาคม 2563] อ่าน 472 ครั้ง
ด่วนมาก การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ [20 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 291 ครั้ง
 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบ [13 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 264 ครั้ง
ด่วน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เนื่องจากแก้ไขฉบับที่ถูกต้อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 [12 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 728 ครั้ง
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [05 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 256 ครั้ง
 สถานที่พักในอำเภอไพศาลีและอำเภอท่าตะโก บริเวณใกล้สนามสอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 [04 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 348 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 [31 มกราคม 2563] อ่าน 1749 ครั้ง