นายจิระชัย ทีคำ
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายกิตติพันธ์ กุนทอง
รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายศิริเดช ศรีสร้อย
รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วน  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค.(1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ อ่านต่อ.. [30 กรกฎาคม 2564] อ่าน 13 ครั้ง
ด่วน ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เรื่อง การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 [12 กรกฎาคม 2564] อ่าน 76 ครั้ง
ด่วน ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนข้าราชการท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ฯ [12 กรกฎาคม 2564] อ่าน 75 ครั้ง
ด่วน ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ อ่านต่อ... [02 กรกฎาคม 2564] อ่าน 92 ครั้ง
 NEW การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 [30 มิถุนายน 2564] อ่าน 144 ครั้ง
ด่วน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29 มิถุนายน 2564] อ่าน 40 ครั้ง
 ประกาศเพิ่มเติม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 [02 มิถุนายน 2564] อ่าน 173 ครั้ง
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [31 พฤษภาคม 2564] อ่าน 92 ครั้ง
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 [31 พฤษภาคม 2564] อ่าน 74 ครั้ง
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [24 พฤษภาคม 2564] อ่าน 89 ครั้ง
ด่วน ผลการคัดเลือกบุคลที่ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั้วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาการณ์ [08 เมษายน 2564] อ่าน 172 ครั้ง