ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ [02 ธันวาคม 2562] อ่าน 38 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [02 ธันวาคม 2562] อ่าน 31 ครั้ง
 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [02 ธันวาคม 2562] อ่าน 106 ครั้ง
 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [02 ธันวาคม 2562] อ่าน 136 ครั้ง
 ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) [18 กันยายน 2562] อ่าน 207 ครั้ง
ด่วน รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถื่น ปี พ.ศ. 2562 [18 กันยายน 2562] อ่าน 321 ครั้ง
 เชิญชวนร่วมให้กำลังใจ [04 กันยายน 2562] อ่าน 319 ครั้ง
ด่วน สพฐ. ขอมอบหนังสือ "ศาสตร์พระราชา ภาพถ่ายแสงและเงา ใต้ร่มพระบารมี" ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจฯ อ่านเพิ่มเติม... [22 สิงหาคม 2562] อ่าน 294 ครั้ง
 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. [20 สิงหาคม 2562] อ่าน 275 ครั้ง
ด่วน ประกาศขยายเวลารับสมัครครูและบุคลากรฯ [05 สิงหาคม 2562] อ่าน 704 ครั้ง
ด่วน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 [31 กรกฎาคม 2562] อ่าน 797 ครั้ง