Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายกิตติพันธ์ กุนทอง

รอง.ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์กาชาดชวนบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาศผู้ป่วย" [08 มีนาคม 2562] อ่าน 68 ครั้ง
 แจ้งโอนเงินอุดหุนน 30% ภาคเรียนที่ 2/2561 [17 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 620 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤต) [16 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 616 ครั้ง
 ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [13 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 318 ครั้ง
ด่วน คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข [11 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 349 ครั้ง
 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2561 [11 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 392 ครั้ง
ด่วน การนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 [08 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 367 ครั้ง
 การประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [08 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 429 ครั้ง
 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT(แจ้งประธานศูนย์คุณภาพ) [07 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 407 ครั้ง
 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1(แจ้งทุกรร.ในสังกัด) [07 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 426 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา [07 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 232 ครั้ง