Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายวินิจ กลิ่นเฟื่อง

รอง ผอ.สพป.นว.3 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วน ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) มาดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ [12 กันยายน 2560] อ่าน 285 ครั้ง
 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กและผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียน มากกว่า 120 คน และจัดการสอน DLTV เข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  [05 กันยายน 2560] อ่าน 67 ครั้ง
ด่วนมาก เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ข. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (1) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา [31 สิงหาคม 2560] อ่าน 118 ครั้ง
ด่วนที่สุด ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาทุุกโรงเรียนหรือผู้แทนไปรับเครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน [15 สิงหาคม 2560] อ่าน 90 ครั้ง
 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย [08 สิงหาคม 2560] อ่าน 56 ครั้ง
 "ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย" สพป.นครสวรรค์ ่เขต 3 [07 สิงหาคม 2560] อ่าน 62 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2560 [04 สิงหาคม 2560] อ่าน 285 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2560 [02 สิงหาคม 2560] อ่าน 204 ครั้ง
ด่วน บริษัทสปอร์ตไทย - บาวาเรียจำกัด เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ฟุตบอลในนสถานศึกษา [26 กรกฎาคม 2560] อ่าน 64 ครั้ง
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปี 2560 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 [18 กรกฎาคม 2560] อ่าน 399 ครั้ง
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวด แข่งขัน อบรม ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 [18 กรกฎาคม 2560] อ่าน 87 ครั้ง