Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายกิตติพันธ์ กุนทอง

รอง.ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วน เอกสารประกอบการอบรมคัดกรอง 2 - 3 เมษายน 2562  [28 มีนาคม 2562] อ่าน 278 ครั้ง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูฯ และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ [25 มีนาคม 2562] อ่าน 189 ครั้ง
ด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์กาชาดชวนบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาศผู้ป่วย" [08 มีนาคม 2562] อ่าน 98 ครั้ง
 แจ้งโอนเงินอุดหุนน 30% ภาคเรียนที่ 2/2561 [17 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 681 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤต) [16 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 708 ครั้ง
 ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [13 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 355 ครั้ง
ด่วน คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข [11 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 385 ครั้ง
 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2561 [11 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 437 ครั้ง
ด่วน การนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 [08 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 388 ครั้ง
 การประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [08 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 463 ครั้ง
 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT(แจ้งประธานศูนย์คุณภาพ) [07 กุมภาพันธ์ 2562] อ่าน 431 ครั้ง