ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 [09 กรกฎาคม 2563] อ่าน 91 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ [09 กรกฎาคม 2563] อ่าน 44 ครั้ง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ [08 กรกฎาคม 2563] อ่าน 36 ครั้ง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [08 กรกฎาคม 2563] อ่าน 38 ครั้ง
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง คุณลักษณะครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ shopping list [02 กรกฎาคม 2563] อ่าน 54 ครั้ง
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง คุณลักษณะครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ shopping list [02 กรกฎาคม 2563] อ่าน 41 ครั้ง
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รายการครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ , ห้องสมุด shopping list [02 กรกฎาคม 2563] อ่าน 39 ครั้ง
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รายการครุภัณฑ์ดนตรีไทย shopping list [02 กรกฎาคม 2563] อ่าน 38 ครั้ง
ด่วน ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [24 มิถุนายน 2563] อ่าน 89 ครั้ง
ด่วน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ [23 พฤษภาคม 2563] อ่าน 343 ครั้ง
 ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ [15 พฤษภาคม 2563] อ่าน 315 ครั้ง