Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 เชิญชวน นักเรียน ครูและบุคลากร [13 กุมภาพันธ์ 2561] อ่าน 82 ครั้ง
ด่วน สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลพื้้นฐาน SAR online ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน [08 กุมภาพันธ์ 2561] อ่าน 966 ครั้ง
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวและโรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง [02 กุมภาพันธ์ 2561] อ่าน 246 ครั้ง
  [02 กุมภาพันธ์ 2561] อ่าน 35 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2561 [23 มกราคม 2561] อ่าน 397 ครั้ง
 ตามที่ สำนักงานวิจัยงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา  [19 มกราคม 2561] อ่าน 73 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์แนะนำการยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงการเก็บและส่งมอบเอกสารเพื่อประกอบการขึ้นภาษี [29 ธันวาคม 2560] อ่าน 131 ครั้ง
 งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560 [20 ธันวาคม 2560] อ่าน 96 ครั้ง
 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย "สะเต็มศึกษา" [18 ธันวาคม 2560] อ่าน 119 ครั้ง
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 "เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0" [14 ธันวาคม 2560] อ่าน 116 ครั้ง
ด่วน ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ร่วมกับสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [12 ธันวาคม 2560] อ่าน 197 ครั้ง