Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายกิตติพันธ์ กุนทอง

รอง.ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ใบสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [17 ตุลาคม 2561] อ่าน 608 ครั้ง
 บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (9,000 บาท/เดือน) เปิดรับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โรงเรียนดังกล่าว [17 ตุลาคม 2561] อ่าน 709 ครั้ง
 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [17 ตุลาคม 2561] อ่าน 42 ครั้ง
 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ [11 ตุลาคม 2561] อ่าน 30 ครั้ง
ด่วนที่สุด เชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน [19 กันยายน 2561] อ่าน 72 ครั้ง
ด่วนที่สุด  ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES  [10 กันยายน 2561] อ่าน 200 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 [21 สิงหาคม 2561] อ่าน 90 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [21 สิงหาคม 2561] อ่าน 79 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 [01 สิงหาคม 2561] อ่าน 250 ครั้ง
 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพิจารณาจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด [23 กรกฎาคม 2561] อ่าน 191 ครั้ง
 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง [23 กรกฎาคม 2561] อ่าน 190 ครั้ง