สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : การประกวดวาดภาพสดศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 20 ปี 2560   [08 พฤศจิกายน 2560]

ศูนย์ศิลป์ศิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 20 ปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 พฤษจิกายน 2560 ณ ศุนย์ศิลปะสิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย (ดาวน์โหลดข้อมูล) 

อ่าน 68 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23