สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : เปิดรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม   [24 พฤศจิกายน 2560]

       ตามที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ผู้ซึ่งดำเนินการธรุกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม ภายใต้โครงการ "เรียนฟรี มีรายได้" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อันประกอบด้วย กลุ่มลูกหลานพนักงานกลุ่มนักเรียนในชุมชนใกล้เคียง,กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามโครงการ

                       ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทาง ศูนย์การเรียน จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม.3 ให้เข้าศึกษาต่อกับทางศูนย์ ทั้งสิ้น 2 สาขาวิชารวม 80 คน โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561....(อ่านต่อ)

อ่าน 91 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23