สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560   [24 พฤศจิกายน 2560]

 ด้วย ชมรมเปตองสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดการจัดกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการเผยแพร่และส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทยและนำรายได้จัดซื้อกีฬามอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร....(อ่านเพิ่มเติม)

อ่าน 95 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23