สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวและโรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง   [02 กุมภาพันธ์ 2561]

 ขอแสดงความยินดี   กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวและโรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง ที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย " ปลูกผังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด" ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2560

อ่าน 416 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23