สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 เชิญชวน นักเรียน ครูและบุคลากร   [13 กุมภาพันธ์ 2561]

สพป.บุรีรัมย์ เขต1 เชิญชวน นักเรียนครูและบุคลากรผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูน สัญลักษณ์ (Mascot) และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อรายละเอียด ได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 3

อ่าน 194 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23