สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : สพฐ.จัดรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ออกอาการทุกวันพุธ ซึ่งขอเชิญชวนโรงเรียนส่งคลิปวิดีโอ ความยาว3-5 นาที   [06 มีนาคม 2561]

 สพฐ.จัดรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ออกอาการทุกวันพุธ ซึ่งขอเชิญชวนโรงเรียนส่งคลิปวิดีโอ ความยาว 3-5 นาที เนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหาร การเรียนรู้ ภาพยนต์สั้น หรือกิจกรรม ตามโครงการ หากผลงานได้รับเลือก สพฐ. จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ เอกสารแนบ

อ่าน 123 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23