สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   [10 เมษายน 2561]

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ OBECLINE2018 เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร สพฐ. กลุ่มเป้าหมายของสมาชิกคือกลุ่มคนที่สังกัด สพฐ. รวมถึงพนักงาน  ราชการ ลูกจ้าง ทุกคน และช่องทางการสมัครสมาชิก

ช่องทางที่ 1 สแกน QR code

ช่องทางที่ 2 เพิ่มเพื่อนที่ ID: @obecline2018โดยสมาชิกต้องใช้ ชื่อ-สกุล และรูป Profile จริงในการใช้งาน       

 รายละเอียดดังแนบ

อ่าน 144 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23