สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์   [27 มิถุนายน 2561]

    บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด INEX ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จึงเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดูรายละเอียด ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/wrg.thailand

อ่าน 101 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23