ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 05 สิงหาคม 2562 ด่วน  ประกาศขยายเวลารับสมัครครูและบุคลากรฯ อ่าน 303 ครั้ง
2 31 กรกฎาคม 2562 ด่วน  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน 360 ครั้ง
3 23 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษาิ (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับเชตพื้นที่ อ่าน 110 ครั้ง
4 19 กรกฎาคม 2562 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 อ่าน 158 ครั้ง
5 09 กรกฎาคม 2562 ด่วน  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 92 ครั้ง
6 04 กรกฎาคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 72 ครั้ง
7 27 มิถุนายน 2562 ด่วน  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 98 ครั้ง
8 04 มิถุนายน 2562 ไฟล์ Smart Card Reader สำหรับติดตั้ง และใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน อ่าน 228 ครั้ง
9 25 พฤษภาคม 2562 ด่วน  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 417 ครั้ง
10 24 พฤษภาคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 197 ครั้ง
11 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน อ่าน 162 ครั้ง
12 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน อ่าน 116 ครั้ง
13 13 พฤษภาคม 2562 ด่วน  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 335 ครั้ง
14 28 มีนาคม 2562 ด่วน  เอกสารประกอบการอบรมคัดกรอง 2 - 3 เมษายน 2562  อ่าน 484 ครั้ง
15 25 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูฯ และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อ่าน 471 ครั้ง
16 08 มีนาคม 2562 ด่วน  ข่าวประชาสัมพันธ์กาชาดชวนบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาศผู้ป่วย" อ่าน 201 ครั้ง
17 17 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหุนน 30% ภาคเรียนที่ 2/2561 อ่าน 778 ครั้ง
18 16 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤต) อ่าน 905 ครั้ง
19 13 กุมภาพันธ์ 2562 ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ่าน 446 ครั้ง
20 11 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข อ่าน 487 ครั้ง
1/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 717 (36 หน้า)