Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 07 มิถุนายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย อ่าน 114 ครั้ง
2 07 มิถุนายน 2561 ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  อ่าน 49 ครั้ง
3 30 พฤษภาคม 2561 สสวท.เชิญชวนครูผู้สอนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย อ่าน 42 ครั้ง
4 23 พฤษภาคม 2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 278 ครั้ง
5 02 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 อ่าน 254 ครั้ง
6 01 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 93 ครั้ง
7 24 เมษายน 2561 จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 92 ครั้ง
8 24 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) อ่าน 75 ครั้ง
9 23 เมษายน 2561 ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง อ่าน 140 ครั้ง
10 19 เมษายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561 อ่าน 172 ครั้ง
11 17 เมษายน 2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ อ่าน 191 ครั้ง
12 17 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 อ่าน 118 ครั้ง
13 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 114 ครั้ง
14 11 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ่าน 105 ครั้ง
15 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการก่ารทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ2561 อ่าน 85 ครั้ง
16 11 เมษายน 2561 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ่าน 243 ครั้ง
17 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน อ่าน 61 ครั้ง
18 10 เมษายน 2561 ด่วน  การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. อ่าน 222 ครั้ง
19 10 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าน 75 ครั้ง
20 27 มีนาคม 2561 การรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปี 2561  อ่าน 266 ครั้ง
1/32
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 625 (32 หน้า)