Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 01 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่าน 100 ครั้ง
2 23 กรกฎาคม 2561 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพิจารณาจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด อ่าน 106 ครั้ง
3 23 กรกฎาคม 2561 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อ่าน 119 ครั้ง
4 19 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 232 ครั้ง
5 12 กรกฎาคม 2561 การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาหลัก ประจำปี 2561 อ่าน 195 ครั้ง
6 09 กรกฎาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา  อ่าน 56 ครั้ง
7 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ่าน 43 ครั้ง
8 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจและโซเชียวเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อ่าน 42 ครั้ง
9 05 กรกฎาคม 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 168 ครั้ง
10 27 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 53 ครั้ง
11 07 มิถุนายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย อ่าน 189 ครั้ง
12 07 มิถุนายน 2561 ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  อ่าน 119 ครั้ง
13 30 พฤษภาคม 2561 สสวท.เชิญชวนครูผู้สอนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย อ่าน 80 ครั้ง
14 23 พฤษภาคม 2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 367 ครั้ง
15 02 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 อ่าน 302 ครั้ง
16 01 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 143 ครั้ง
17 24 เมษายน 2561 จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 140 ครั้ง
18 24 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) อ่าน 112 ครั้ง
19 23 เมษายน 2561 ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง อ่าน 187 ครั้ง
20 19 เมษายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561 อ่าน 257 ครั้ง
1/32
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 635 (32 หน้า)