Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 20 เมษายน 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ...นายปรีชา นาคจำรูญ ผอ. สพป.นว เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม อ่าน  ครั้ง
2 19 เมษายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561 อ่าน 6 ครั้ง
3 17 เมษายน 2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ อ่าน 48 ครั้ง
4 17 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 อ่าน 28 ครั้ง
5 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 33 ครั้ง
6 11 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ่าน 17 ครั้ง
7 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการก่ารทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ2561 อ่าน 42 ครั้ง
8 11 เมษายน 2561 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ่าน 120 ครั้ง
9 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน อ่าน 29 ครั้ง
10 10 เมษายน 2561 ด่วน  การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. อ่าน 52 ครั้ง
11 10 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าน 28 ครั้ง
12 27 มีนาคม 2561 การรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปี 2561  อ่าน 233 ครั้ง
13 27 มีนาคม 2561 การรับสมัครจ้างเหมา ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนโครงการวิจัยลดความสูญเสียในกระบวนการเกี่ยวกับข้าวเปลือก อ่าน 43 ครั้ง
14 20 มีนาคม 2561 ประกาศประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พ.ศ. 2561 อ่าน 42 ครั้ง
15 16 มีนาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการใช้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 348 ครั้ง
16 15 มีนาคม 2561 สพฐ.ร่วมกับกองทัพอากาศ เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินเล็ก อ่าน 31 ครั้ง
17 13 มีนาคม 2561 โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ กีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ 2561 อ่าน 195 ครั้ง
18 06 มีนาคม 2561 สพฐ.จัดรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ออกอาการทุกวันพุธ ซึ่งขอเชิญชวนโรงเรียนส่งคลิปวิดีโอ ความยาว3-5 นาที อ่าน 63 ครั้ง
19 05 มีนาคม 2561 จัดส่งจดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 86 ครั้ง
20 05 มีนาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2561 อ่าน 90 ครั้ง
1/31
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 617 (31 หน้า)