Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 17 ตุลาคม 2561 ใบสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อ่าน 608 ครั้ง
2 17 ตุลาคม 2561 บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (9,000 บาท/เดือน) เปิดรับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โรงเรียนดังกล่าว อ่าน 709 ครั้ง
3 17 ตุลาคม 2561 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อ่าน 42 ครั้ง
4 11 ตุลาคม 2561 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 30 ครั้ง
5 19 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  เชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน อ่าน 72 ครั้ง
6 10 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES  อ่าน 200 ครั้ง
7 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 90 ครั้ง
8 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 79 ครั้ง
9 01 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่าน 250 ครั้ง
10 23 กรกฎาคม 2561 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพิจารณาจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด อ่าน 191 ครั้ง
11 23 กรกฎาคม 2561 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อ่าน 190 ครั้ง
12 19 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 319 ครั้ง
13 12 กรกฎาคม 2561 การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาหลัก ประจำปี 2561 อ่าน 252 ครั้ง
14 09 กรกฎาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา  อ่าน 108 ครั้ง
15 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ่าน 83 ครั้ง
16 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจและโซเชียวเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อ่าน 72 ครั้ง
17 05 กรกฎาคม 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 201 ครั้ง
18 27 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 76 ครั้ง
19 07 มิถุนายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย อ่าน 206 ครั้ง
20 07 มิถุนายน 2561 ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  อ่าน 137 ครั้ง
1/33
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 643 (33 หน้า)