ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 20 ตุลาคม 2564 แจ้งสมุดใบเสร็จรับเงินหมด อ่าน 12 ครั้ง
2 14 ตุลาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าน 49 ครั้ง
3 30 กรกฎาคม 2564 ด่วน  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค.(1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ อ่านต่อ.. อ่าน 267 ครั้ง
4 12 กรกฎาคม 2564 ด่วน  ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เรื่อง การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 อ่าน 231 ครั้ง
5 12 กรกฎาคม 2564 ด่วน  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนข้าราชการท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ฯ อ่าน 255 ครั้ง
6 02 กรกฎาคม 2564 ด่วน  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ อ่านต่อ... อ่าน 193 ครั้ง
7 30 มิถุนายน 2564 NEW การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 อ่าน 262 ครั้ง
8 29 มิถุนายน 2564 ด่วน  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 102 ครั้ง
9 02 มิถุนายน 2564 ประกาศเพิ่มเติม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 อ่าน 253 ครั้ง
10 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ่าน 186 ครั้ง
11 31 พฤษภาคม 2564 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 อ่าน 129 ครั้ง
12 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 อ่าน 163 ครั้ง
13 08 เมษายน 2564 ด่วน  ผลการคัดเลือกบุคลที่ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั้วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาการณ์ อ่าน 231 ครั้ง
14 05 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์  อ่าน 207 ครั้ง
15 05 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563 อ่าน 184 ครั้ง
16 29 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 อ่าน 256 ครั้ง
17 29 มีนาคม 2564 ด่วน  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่าน 336 ครั้ง
18 29 มีนาคม 2564 ด่วน  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยบการกลุ่มหรือผู้อำนวยการหน่วยในสำนักงานพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ อ่าน 179 ครั้ง
19 22 มีนาคม 2564 ด่วนมาก  ประกาศรับสมัครยามรักษาการณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3  อ่าน 339 ครั้ง
20 02 มีนาคม 2564 ประกาศการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม อ่าน 471 ครั้ง
1/40
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 793 (40 หน้า)