Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 29 พฤศจิกายน 2561 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 178 ครั้ง
2 28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562  อ่าน 127 ครั้ง
3 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 194 ครั้ง
4 22 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่าน 58 ครั้ง
5 16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 147 ครั้ง
6 16 พฤศจิกายน 2561 การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) อ่าน 160 ครั้ง
7 12 พฤศจิกายน 2561 รายการรายละเอียดครุภัณฑ์ (Shopping list) อ่าน 296 ครั้ง
8 26 ตุลาคม 2561 การส่งงาน และ เตรียมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ปี 2561 อ่าน 241 ครั้ง
9 26 ตุลาคม 2561 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2561) อ่าน 206 ครั้ง
10 17 ตุลาคม 2561 ใบสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อ่าน 1142 ครั้ง
11 17 ตุลาคม 2561 บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (9,000 บาท/เดือน) เปิดรับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โรงเรียนดังกล่าว อ่าน 1634 ครั้ง
12 17 ตุลาคม 2561 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อ่าน 121 ครั้ง
13 11 ตุลาคม 2561 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 76 ครั้ง
14 19 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  เชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน อ่าน 114 ครั้ง
15 10 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES  อ่าน 248 ครั้ง
16 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 129 ครั้ง
17 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 133 ครั้ง
18 01 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่าน 300 ครั้ง
19 23 กรกฎาคม 2561 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพิจารณาจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด อ่าน 234 ครั้ง
20 23 กรกฎาคม 2561 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อ่าน 226 ครั้ง
1/33
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 652 (33 หน้า)