Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 04 มิถุนายน 2562 ไฟล์ Smart Card Reader สำหรับติดตั้ง และใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน อ่าน 128 ครั้ง
2 25 พฤษภาคม 2562 ด่วน  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 278 ครั้ง
3 24 พฤษภาคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 129 ครั้ง
4 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน อ่าน 100 ครั้ง
5 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน อ่าน 58 ครั้ง
6 13 พฤษภาคม 2562 ด่วน  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 263 ครั้ง
7 28 มีนาคม 2562 ด่วน  เอกสารประกอบการอบรมคัดกรอง 2 - 3 เมษายน 2562  อ่าน 420 ครั้ง
8 25 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูฯ และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อ่าน 394 ครั้ง
9 08 มีนาคม 2562 ด่วน  ข่าวประชาสัมพันธ์กาชาดชวนบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาศผู้ป่วย" อ่าน 162 ครั้ง
10 17 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหุนน 30% ภาคเรียนที่ 2/2561 อ่าน 741 ครั้ง
11 16 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤต) อ่าน 853 ครั้ง
12 13 กุมภาพันธ์ 2562 ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ่าน 418 ครั้ง
13 11 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข อ่าน 452 ครั้ง
14 11 กุมภาพันธ์ 2562 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2561 อ่าน 485 ครั้ง
15 08 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  การนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 433 ครั้ง
16 08 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่าน 531 ครั้ง
17 07 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT(แจ้งประธานศูนย์คุณภาพ) อ่าน 503 ครั้ง
18 07 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1(แจ้งทุกรร.ในสังกัด) อ่าน 487 ครั้ง
19 07 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา อ่าน 284 ครั้ง
20 07 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่าน 397 ครั้ง
1/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 710 (36 หน้า)