ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 20 มีนาคม 2563 ด่วน  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) อ่าน 173 ครั้ง
2 20 กุมภาพันธ์ 2563 ด่วนมาก  การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ อ่าน 192 ครั้ง
3 13 กุมภาพันธ์ 2563 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบ อ่าน 204 ครั้ง
4 12 กุมภาพันธ์ 2563 ด่วน  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เนื่องจากแก้ไขฉบับที่ถูกต้อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 561 ครั้ง
5 05 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 อ่าน 167 ครั้ง
6 04 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่พักในอำเภอไพศาลีและอำเภอท่าตะโก บริเวณใกล้สนามสอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 259 ครั้ง
7 31 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่าน 1637 ครั้ง
8 24 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่าน 427 ครั้ง
9 23 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่าน 157 ครั้ง
10 20 มกราคม 2563 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 อ่าน 126 ครั้ง
11 17 มกราคม 2563 ด่วน  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน อ่าน 1112 ครั้ง
12 17 มกราคม 2563 ด่วน  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 248 ครั้ง
13 08 มกราคม 2563 ด่วน  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) พ.ศ. 2563 อ่าน 1014 ครั้ง
14 25 ธันวาคม 2562 คืนสู่เหย้า 81 ปี ด้วยไมตรีที่มีแต๊เดิม อ่าน 152 ครั้ง
15 19 ธันวาคม 2562 ด่วน  การขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่าน 304 ครั้ง
16 16 ธันวาคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่าน 216 ครั้ง
17 16 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ อ่าน 113 ครั้ง
18 02 ธันวาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ อ่าน 124 ครั้ง
19 02 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อ่าน 95 ครั้ง
20 02 ธันวาคม 2562 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) อ่าน 252 ครั้ง
1/38
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 743 (38 หน้า)