Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 16 มกราคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 อ่าน 4 ครั้ง
2 08 มกราคม 2562 ด่วน  การส่งคำรองขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 อ่าน 118 ครั้ง
3 08 มกราคม 2562 ด่วน  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) อ่าน 73 ครั้ง
4 02 มกราคม 2562 ด่วน  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่าน 282 ครั้ง
5 02 มกราคม 2562 ด่วน  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่าน 101 ครั้ง
6 29 พฤศจิกายน 2561 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 367 ครั้ง
7 28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562  อ่าน 185 ครั้ง
8 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 307 ครั้ง
9 22 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่าน 85 ครั้ง
10 16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 180 ครั้ง
11 16 พฤศจิกายน 2561 การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) อ่าน 201 ครั้ง
12 12 พฤศจิกายน 2561 รายการรายละเอียดครุภัณฑ์ (Shopping list) อ่าน 325 ครั้ง
13 26 ตุลาคม 2561 การส่งงาน และ เตรียมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ปี 2561 อ่าน 266 ครั้ง
14 26 ตุลาคม 2561 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2561) อ่าน 251 ครั้ง
15 17 ตุลาคม 2561 ใบสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อ่าน 1171 ครั้ง
16 17 ตุลาคม 2561 บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (9,000 บาท/เดือน) เปิดรับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โรงเรียนดังกล่าว อ่าน 1676 ครั้ง
17 17 ตุลาคม 2561 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อ่าน 139 ครั้ง
18 11 ตุลาคม 2561 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 94 ครั้ง
19 19 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  เชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน อ่าน 133 ครั้ง
20 10 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES  อ่าน 261 ครั้ง
1/33
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 657 (33 หน้า)