Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
21 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 146 ครั้ง
22 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 150 ครั้ง
23 01 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่าน 319 ครั้ง
24 23 กรกฎาคม 2561 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพิจารณาจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด อ่าน 253 ครั้ง
25 23 กรกฎาคม 2561 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อ่าน 240 ครั้ง
26 19 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 369 ครั้ง
27 12 กรกฎาคม 2561 การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาหลัก ประจำปี 2561 อ่าน 295 ครั้ง
28 09 กรกฎาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา  อ่าน 141 ครั้ง
29 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ่าน 114 ครั้ง
30 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจและโซเชียวเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อ่าน 97 ครั้ง
31 05 กรกฎาคม 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 235 ครั้ง
32 27 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 109 ครั้ง
33 07 มิถุนายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย อ่าน 239 ครั้ง
34 07 มิถุนายน 2561 ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  อ่าน 170 ครั้ง
35 30 พฤษภาคม 2561 สสวท.เชิญชวนครูผู้สอนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย อ่าน 128 ครั้ง
36 23 พฤษภาคม 2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 425 ครั้ง
37 02 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 อ่าน 345 ครั้ง
38 01 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 181 ครั้ง
39 24 เมษายน 2561 จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 182 ครั้ง
40 24 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) อ่าน 161 ครั้ง
2/33
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 657 (33 หน้า)