ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
21 10 สิงหาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  อ่าน 412 ครั้ง
22 10 สิงหาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ อ่าน 370 ครั้ง
23 06 สิงหาคม 2563 ด่วน  ประกาศการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 อ่าน 566 ครั้ง
24 31 กรกฎาคม 2563 ด่วน  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 อ่าน 378 ครั้ง
25 23 กรกฎาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ อ่าน 356 ครั้ง
26 09 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 อ่าน 430 ครั้ง
27 09 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ อ่าน 300 ครั้ง
28 08 กรกฎาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ อ่าน 283 ครั้ง
29 08 กรกฎาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ อ่าน 344 ครั้ง
30 02 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง คุณลักษณะครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ shopping list อ่าน 255 ครั้ง
31 02 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง คุณลักษณะครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ shopping list อ่าน 215 ครั้ง
32 02 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รายการครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ , ห้องสมุด shopping list อ่าน 172 ครั้ง
33 02 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รายการครุภัณฑ์ดนตรีไทย shopping list อ่าน 168 ครั้ง
34 24 มิถุนายน 2563 ด่วน  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่าน 237 ครั้ง
35 23 พฤษภาคม 2563 ด่วน  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ อ่าน 525 ครั้ง
36 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ อ่าน 496 ครั้ง
37 05 พฤษภาคม 2563 ด่วน  ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) อ่าน 543 ครั้ง
38 27 เมษายน 2563 ด่วน  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่าน 761 ครั้ง
39 20 มีนาคม 2563 ด่วน  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) อ่าน 698 ครั้ง
40 20 กุมภาพันธ์ 2563 ด่วนมาก  การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ อ่าน 470 ครั้ง
2/40
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 781 (40 หน้า)