Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
41 30 มกราคม 2562 ด่วน  ติดตามรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2562 อ่าน 433 ครั้ง
42 30 มกราคม 2562 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561 อ่าน 451 ครั้ง
43 30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง อ่าน 177 ครั้ง
44 29 มกราคม 2562 ด่วน  แจ้งการลงระบบE-bidding รายการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียนอาคารประกอบ อ่าน 295 ครั้ง
45 29 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  อ่าน 268 ครั้ง
46 29 มกราคม 2562 ด่วนที่สุด  ขอประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด อ่าน 175 ครั้ง
47 29 มกราคม 2562 ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ ขอให้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 อ่าน 239 ครั้ง
48 28 มกราคม 2562 ด่วน  ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน 151 ครั้ง
49 25 มกราคม 2562 ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรฯ อ่าน 553 ครั้ง
50 23 มกราคม 2562 ด่วน  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ อ่าน 216 ครั้ง
51 23 มกราคม 2562 ด่วน  คณะกรรมการคุมสอบ O-NET 61 (แก้ไข) อ่าน 741 ครั้ง
52 23 มกราคม 2562 ด่วน  กำหนดการชี้แจงการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบและคำสั่งคณะกรรมการระดับสนามสอบ อ่าน 405 ครั้ง
53 23 มกราคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2561 อ่าน 260 ครั้ง
54 16 มกราคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 อ่าน 327 ครั้ง
55 08 มกราคม 2562 ด่วน  การส่งคำรองขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 อ่าน 385 ครั้ง
56 08 มกราคม 2562 ด่วน  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) อ่าน 249 ครั้ง
57 02 มกราคม 2562 ด่วน  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่าน 474 ครั้ง
58 02 มกราคม 2562 ด่วน  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่าน 198 ครั้ง
59 29 พฤศจิกายน 2561 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 462 ครั้ง
60 28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562  อ่าน 248 ครั้ง
3/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 710 (36 หน้า)