Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
41 23 เมษายน 2561 ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง อ่าน 235 ครั้ง
42 19 เมษายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561 อ่าน 301 ครั้ง
43 17 เมษายน 2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ อ่าน 290 ครั้ง
44 17 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 อ่าน 177 ครั้ง
45 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 169 ครั้ง
46 11 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ่าน 163 ครั้ง
47 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการก่ารทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ2561 อ่าน 143 ครั้ง
48 11 เมษายน 2561 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ่าน 315 ครั้ง
49 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน อ่าน 116 ครั้ง
50 10 เมษายน 2561 ด่วน  การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. อ่าน 336 ครั้ง
51 10 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าน 153 ครั้ง
52 27 มีนาคม 2561 การรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปี 2561  อ่าน 319 ครั้ง
53 27 มีนาคม 2561 การรับสมัครจ้างเหมา ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนโครงการวิจัยลดความสูญเสียในกระบวนการเกี่ยวกับข้าวเปลือก อ่าน 126 ครั้ง
54 20 มีนาคม 2561 ประกาศประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พ.ศ. 2561 อ่าน 129 ครั้ง
55 16 มีนาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการใช้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 445 ครั้ง
56 15 มีนาคม 2561 สพฐ.ร่วมกับกองทัพอากาศ เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินเล็ก อ่าน 109 ครั้ง
57 13 มีนาคม 2561 โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ กีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ 2561 อ่าน 279 ครั้ง
58 06 มีนาคม 2561 สพฐ.จัดรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ออกอาการทุกวันพุธ ซึ่งขอเชิญชวนโรงเรียนส่งคลิปวิดีโอ ความยาว3-5 นาที อ่าน 131 ครั้ง
59 05 มีนาคม 2561 จัดส่งจดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 155 ครั้ง
60 05 มีนาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2561 อ่าน 165 ครั้ง
3/33
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 657 (33 หน้า)