Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
41 25 มกราคม 2562 ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรฯ อ่าน 510 ครั้ง
42 23 มกราคม 2562 ด่วน  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ อ่าน 158 ครั้ง
43 23 มกราคม 2562 ด่วน  คณะกรรมการคุมสอบ O-NET 61 (แก้ไข) อ่าน 677 ครั้ง
44 23 มกราคม 2562 ด่วน  กำหนดการชี้แจงการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบและคำสั่งคณะกรรมการระดับสนามสอบ อ่าน 358 ครั้ง
45 23 มกราคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2561 อ่าน 200 ครั้ง
46 16 มกราคม 2562 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 อ่าน 283 ครั้ง
47 08 มกราคม 2562 ด่วน  การส่งคำรองขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 อ่าน 314 ครั้ง
48 08 มกราคม 2562 ด่วน  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) อ่าน 209 ครั้ง
49 02 มกราคม 2562 ด่วน  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่าน 436 ครั้ง
50 02 มกราคม 2562 ด่วน  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่าน 165 ครั้ง
51 29 พฤศจิกายน 2561 ด่วน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 412 ครั้ง
52 28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562  อ่าน 208 ครั้ง
53 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 373 ครั้ง
54 22 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่าน 120 ครั้ง
55 16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 207 ครั้ง
56 16 พฤศจิกายน 2561 การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) อ่าน 251 ครั้ง
57 12 พฤศจิกายน 2561 รายการรายละเอียดครุภัณฑ์ (Shopping list) อ่าน 359 ครั้ง
58 26 ตุลาคม 2561 การส่งงาน และ เตรียมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ปี 2561 อ่าน 293 ครั้ง
59 26 ตุลาคม 2561 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2561) อ่าน 287 ครั้ง
60 17 ตุลาคม 2561 ใบสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อ่าน 1198 ครั้ง
3/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 702 (36 หน้า)