Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
641 1 พฤศจิกายน 2556

ด่วนที่สุด

ขอเชิญประชุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ สพป.นว.3  เอกสารแนบ

 อ่าน 176 ครั้ง
642 30 ตุลาคม 2556

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายทศพล พัฒนากรสิตานนท์
บิดาของนางบังอร  สงวนหมู่ ข้าราชการครูบำนาญ (พ่อตา ศน.ณรงค์ชัย
สงวนหมู่) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านเลขที่
2/1 ซอยประชาอุทิศ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กำหนด
พระราชทานเพลิงศพในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ เมรุ
วัดช่องแค  ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 อ่าน 213 ครั้ง
643 29 ตุลาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับเสื้อสร้างบ้าน
(ซึ่งจัดซื้อจากงบประมาณของ สพป.นครสวรรค์ เขต 3) โดยมอบให้
   1. ผู้บริหารโรงเรียนที่สร้างบ้านให้นักเรียน
   2. ผู้บริจาคเงินครบ 30,000  บาท
สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูที่บริจาคเงิน 30,000 บาท
ติดต่อขอรับเสื้อได้ที่ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน ส่วน
ผู้ที่บริจาคเงิน 30,000 บาทติดต่อขอรับเสื้อได้ที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

 อ่าน 229 ครั้ง
644 28 ตุลาคม 2556

แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม "Coaching and Mentoring" 
จากวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556

 อ่าน 239 ครั้ง
645 25 ตุลาคม 2556

แจ้ง   ครูพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ อัตราจ้างชั่วคราว  ทุกท่าน

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว 3  มีความประสงค์ ขอแจ้งงานเงินเดือนและค่าตอบแทน ประกอบด้วย ครูพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง(ครูพี่เลี้ยง,ครูวิทย์ คณิต)  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  นักการภารโรง อัตราจ้างชั่วคราว  เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจัดสรร จาก สพฐ เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน ทำให้เงินเดือนในเดือนตุลาคม 2556 ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายให้ได้ แต่เมื่อ สพป นว 3 ได้รับเงินจัดสรรดังกล่าวแล้วจะดำเนินการเบิกจ่ายและแจ้งให้ทุกท่านทราบทันที

ติดต่อสอบถาม  นางสาวจินดา  ถนอมวงษ์  (งานเงินเดือน)   083-0684189

 อ่าน 639 ครั้ง
646 25 ตุลาคม 2556

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริม
ประเพณีไทย (
รายละเอียด)

 อ่าน 198 ครั้ง
647 25 ตุลาคม 2556

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2556
(
เอกสารแนบ)

 อ่าน 218 ครั้ง
648 24 ตุลาคม 2556

สลิปเงินเดือน ตุลาคม 2556      เอกสารแนบ

ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ที่บัญชีธนาคารของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป

สามารถติดต่อ  (งานการเงิน) นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์   083-0684189

 อ่าน 199 ครั้ง
649 17 ตุลาคม 2556

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (
แนบ)

 อ่าน 199 ครั้ง
650 15 ตุลาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการครูมืออาชีพ ปี 2554 (
ประกาศ)

 อ่าน 210 ครั้ง
651 14 ตุลาคม 2556

รายชื่อผู้ที่ส่งผลงานเยี่ยวยารุ่นที่ 3 และส่งตามหลักเกณฑ์ ว17
สาขาการงานอาชีพ รับข้อสังเกตตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556
เป็นต้นไป (
แนบ)

 อ่าน 196 ครั้ง
652 14 ตุลาคม 2556

เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นว 3 เอกสารที่แนบ

            ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.3 มีความประสงค์ให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อกลับ (งานการเงิน) นางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์   083-0684189

 อ่าน 220 ครั้ง
653 4 ตุลาคม 2556

แจ้งโอนเงินโบนัสประจำปี 2554  ตามเอกสารที่แนบ

ท่านสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ติดต่อ   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ได้ที่เบอร์โทรศัพท์..083-068-4189

 อ่าน 190 ครั้ง
654 24 กันยายน 2556

สลิปเงินเดือนกันยายน 2556 เอกสารแนบ

ท่านสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

ติดต่อ   นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ได้ที่เบอร์โทรศัพท์..083-068-4189

 อ่าน 218 ครั้ง
655 4 กันยายน 2556

รายการตกเบิกเงินเดือน (ครู คศ.2)    (เอกสารแนบ)

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินตกเบิกได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน  2556 เป็นต้นไป

และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานเงินเดือน)

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  ได้ที่เบอร์โทร..083-0684189

 อ่าน 217 ครั้ง
656 30 สิงหาคม 2556

รายการตกเบิกเงินเดือน    (เอกสารแนบ)

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินตกเบิกได้ที่บัญชีธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานเงินเดือน)

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  ได้ที่เบอร์โทร..083-0684189

 อ่าน 211 ครั้ง
657 23 สิงหาคม 2556

สลิปเงินเดือนสิงหาคม 2556      เอกสารแนบ

สามารถตรวจสอบเงินเดือนในบัญชี  ได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ติดต่อ  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศตพร  รัตนะ  ได้ที่เบอร์โทร..083-0684189

 อ่าน 211 ครั้ง
33/33
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 30 31 32 33 | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 657 (33 หน้า)