Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
61 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 429 ครั้ง
62 22 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่าน 166 ครั้ง
63 16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 242 ครั้ง
64 16 พฤศจิกายน 2561 การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) อ่าน 305 ครั้ง
65 12 พฤศจิกายน 2561 รายการรายละเอียดครุภัณฑ์ (Shopping list) อ่าน 408 ครั้ง
66 26 ตุลาคม 2561 การส่งงาน และ เตรียมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ปี 2561 อ่าน 344 ครั้ง
67 26 ตุลาคม 2561 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2561) อ่าน 338 ครั้ง
68 17 ตุลาคม 2561 ใบสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อ่าน 1243 ครั้ง
69 17 ตุลาคม 2561 บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (9,000 บาท/เดือน) เปิดรับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โรงเรียนดังกล่าว อ่าน 1777 ครั้ง
70 17 ตุลาคม 2561 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อ่าน 193 ครั้ง
71 11 ตุลาคม 2561 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 138 ครั้ง
72 19 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  เชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน อ่าน 182 ครั้ง
73 10 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES  อ่าน 309 ครั้ง
74 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 203 ครั้ง
75 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 198 ครั้ง
76 01 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่าน 378 ครั้ง
77 23 กรกฎาคม 2561 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพิจารณาจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด อ่าน 304 ครั้ง
78 23 กรกฎาคม 2561 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อ่าน 294 ครั้ง
79 19 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 419 ครั้ง
80 12 กรกฎาคม 2561 การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาหลัก ประจำปี 2561 อ่าน 354 ครั้ง
4/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 710 (36 หน้า)