Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
61 17 ตุลาคม 2561 บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (9,000 บาท/เดือน) เปิดรับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โรงเรียนดังกล่าว อ่าน 1713 ครั้ง
62 17 ตุลาคม 2561 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อ่าน 156 ครั้ง
63 11 ตุลาคม 2561 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 110 ครั้ง
64 19 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  เชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน อ่าน 150 ครั้ง
65 10 กันยายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES  อ่าน 278 ครั้ง
66 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 164 ครั้ง
67 21 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 167 ครั้ง
68 01 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่าน 338 ครั้ง
69 23 กรกฎาคม 2561 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพิจารณาจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด อ่าน 271 ครั้ง
70 23 กรกฎาคม 2561 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อ่าน 260 ครั้ง
71 19 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 384 ครั้ง
72 12 กรกฎาคม 2561 การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาหลัก ประจำปี 2561 อ่าน 320 ครั้ง
73 09 กรกฎาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา  อ่าน 158 ครั้ง
74 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ่าน 133 ครั้ง
75 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจและโซเชียวเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อ่าน 112 ครั้ง
76 05 กรกฎาคม 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 252 ครั้ง
77 27 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 146 ครั้ง
78 07 มิถุนายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย อ่าน 256 ครั้ง
79 07 มิถุนายน 2561 ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  อ่าน 183 ครั้ง
80 30 พฤษภาคม 2561 สสวท.เชิญชวนครูผู้สอนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย อ่าน 143 ครั้ง
4/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 702 (36 หน้า)