Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
61 05 มีนาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พศจิกายน - ธันวาคม 2560 อ่าน 122 ครั้ง
62 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 เชิญชวน นักเรียน ครูและบุคลากร อ่าน 202 ครั้ง
63 08 กุมภาพันธ์ 2561 ด่วน  สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลพื้้นฐาน SAR online ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อ่าน 1593 ครั้ง
64 02 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวและโรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง อ่าน 425 ครั้ง
65 02 กุมภาพันธ์ 2561  อ่าน 141 ครั้ง
66 23 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2561 อ่าน 629 ครั้ง
67 19 มกราคม 2561 ตามที่ สำนักงานวิจัยงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา  อ่าน 188 ครั้ง
68 29 ธันวาคม 2560 ประชาสัมพันธ์แนะนำการยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงการเก็บและส่งมอบเอกสารเพื่อประกอบการขึ้นภาษี อ่าน 231 ครั้ง
69 20 ธันวาคม 2560 งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560 อ่าน 199 ครั้ง
70 18 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย "สะเต็มศึกษา" อ่าน 234 ครั้ง
71 14 ธันวาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 "เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0" อ่าน 238 ครั้ง
72 12 ธันวาคม 2560 ด่วน  ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ร่วมกับสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่าน 451 ครั้ง
73 08 ธันวาคม 2560 ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561 อ่าน 190 ครั้ง
74 07 ธันวาคม 2560 เชิญประชุมสัมนาทางวชาการ อ่าน 248 ครั้ง
75 07 ธันวาคม 2560 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล อ่าน 154 ครั้ง
76 06 ธันวาคม 2560 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อไปรับสารานุกรมไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จ ปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดช อ่าน 202 ครั้ง
77 02 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2 ปีพ.ศ.2560 อ่าน 572 ครั้ง
78 28 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.ปรีชา นาคจำรูญ และกำหนดการเดินทางของท่าน ผอ.สมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย  อ่าน 252 ครั้ง
79 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256 อ่าน 275 ครั้ง
80 28 พฤศจิกายน 2560 ผอ.กลุ่มทุกท่านประชุมวางแผนเตรียมงานต้อนรับ และวางแผนเลี้ยงส่งผอ.สมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย อ่าน 152 ครั้ง
4/33
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 657 (33 หน้า)