Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
81 09 กรกฎาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา  อ่าน 194 ครั้ง
82 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ่าน 159 ครั้ง
83 09 กรกฎาคม 2561 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจและโซเชียวเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อ่าน 177 ครั้ง
84 05 กรกฎาคม 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 อ่าน 283 ครั้ง
85 27 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ อ่าน 200 ครั้ง
86 07 มิถุนายน 2561 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย อ่าน 288 ครั้ง
87 07 มิถุนายน 2561 ด่วนมาก  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  อ่าน 216 ครั้ง
88 30 พฤษภาคม 2561 สสวท.เชิญชวนครูผู้สอนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย อ่าน 168 ครั้ง
89 23 พฤษภาคม 2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 476 ครั้ง
90 02 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 อ่าน 398 ครั้ง
91 01 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 231 ครั้ง
92 24 เมษายน 2561 จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 226 ครั้ง
93 24 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) อ่าน 211 ครั้ง
94 23 เมษายน 2561 ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง อ่าน 282 ครั้ง
95 19 เมษายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561 อ่าน 347 ครั้ง
96 17 เมษายน 2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ อ่าน 344 ครั้ง
97 17 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 อ่าน 230 ครั้ง
98 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 223 ครั้ง
99 11 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ่าน 208 ครั้ง
100 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการก่ารทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ2561 อ่าน 184 ครั้ง
5/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 2 3 4 5 6 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 710 (36 หน้า)