Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
81 23 พฤษภาคม 2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อ่าน 441 ครั้ง
82 02 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 อ่าน 361 ครั้ง
83 01 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 196 ครั้ง
84 24 เมษายน 2561 จดหมายข่าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่าน 197 ครั้ง
85 24 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) อ่าน 180 ครั้ง
86 23 เมษายน 2561 ด่วนมาก  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง อ่าน 251 ครั้ง
87 19 เมษายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561 อ่าน 317 ครั้ง
88 17 เมษายน 2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ อ่าน 309 ครั้ง
89 17 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 อ่าน 197 ครั้ง
90 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ่าน 187 ครั้ง
91 11 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ่าน 181 ครั้ง
92 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการก่ารทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ2561 อ่าน 158 ครั้ง
93 11 เมษายน 2561 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ่าน 332 ครั้ง
94 11 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน อ่าน 133 ครั้ง
95 10 เมษายน 2561 ด่วน  การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. อ่าน 351 ครั้ง
96 10 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าน 168 ครั้ง
97 27 มีนาคม 2561 การรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปี 2561  อ่าน 335 ครั้ง
98 27 มีนาคม 2561 การรับสมัครจ้างเหมา ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนโครงการวิจัยลดความสูญเสียในกระบวนการเกี่ยวกับข้าวเปลือก อ่าน 141 ครั้ง
99 20 มีนาคม 2561 ประกาศประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พ.ศ. 2561 อ่าน 143 ครั้ง
100 16 มีนาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการใช้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 462 ครั้ง
5/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 2 3 4 5 6 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 702 (36 หน้า)