ที่ วัน/เดือน/ปี ประเภท/หัวเรื่อง
21 10 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ (ภายนอกอาคาร)
22 1 กันยายน 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนสิงหาคม 2560
23 1 สิงหาคม 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกรกฎาคม 2560
24 18 กรกฎาคม 2560 เปิดเผยรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
25 3 กรกฎาคม 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมิถุนายน 2560
26 7 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
27 1 มิถุนายน 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
28 1 พฤษภาคม 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนเมษายน 2560
29 19 เมษายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
30 3 เมษายน 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมีนาคม 2560
31 27 มีนาคม 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
32 24 มีนาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33 21 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
34 13 มีนาคม 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน ครั้งที่ 3)
35 10 มีนาคม 2560 เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)
36 10 มีนาคม 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)
37 10 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
38 10 มีนาคม 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน ครั้งที่ 2)
39 1 มีนาคม 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
40 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมกราคม 2560
2/7
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 124 (7 หน้า)