ที่ วัน/เดือน/ปี ประเภท/หัวเรื่อง
41 4 มกราคม 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนธันวาคม 2559
42 2 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที จำนวน 8 เครื่อง,เครื่องปรับอากาศชนิดชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง,เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง
43 1 ธันวาคม 2559 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤศจิกายน 2559
44 1 พฤศจิกายน 2559 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559
45 31 ตุลาคม 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
46 14 ตุลาคม 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (งบดำเนินงาน)
47 2 พฤษภาคม 2559 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สพป.นว.3 (งบลงทุน) 59
48 31 มีนาคม 2559 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สพป.นว.3 (งบลงทุน) 59
49 20 ตุลาคม 2558 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สพป.นว.3 (งบลงทุน) 59
50 20 ตุลาคม 2558 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สพป.นว.3 (งบดำเนินงาน) 59
51 3 ตุลาคม 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกันยายน 2559
52 1 กันยายน 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนสิงหาคม 2559
53 1 สิงหาคม 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกรกฎาคม 2559
54 1 กรกฎาคม 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมิถุนายน 2559
55 1 มิถุนายน 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤษภาคม 2559
56 2 พฤษภาคม 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน 2559
57 1 เมษายน 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมีนาคม 2559
58 31 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลางก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
59 1 มีนาคม 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
60 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมกราคม 2559
3/7
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 124 (7 หน้า)