ที่ วัน/เดือน/ปี ประเภท/หัวเรื่อง
61 4 มกราคม 2559 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนธันวาคม 2558
62 1 ธันวาคม 2558 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤศจิกายน 2558
63 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบ
64 2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม 2558
65 1 ตุลาคม 2558 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนกันยายน 2558
66 1 กันยายน 2558 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนสิงหาคม 2558
67 3 สิงหาคม 2558 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนกรกฎาคม 2558
68 22 พฤศจิกายน 2559 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข้อสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
69 02 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
70 02 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
71 19 ตุลาคม 2559 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
72 19 ตุลาคม 2559 ประกาศราคากลางซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
73 06 กรกฎาคม 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
74 23 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลางสื่อเสริมพัมนาการสำหรับเด็กอนุบาล
75 19 พฤษภาคม 2559 แจ้งอนุมัติเงินงวด ค่าจัดหาสื่อ BBL Resource comer (BRC) ประจำปีงบประมาณปี 2559
76 04 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
77 04 พฤษภาคม 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
78 21 เมษายน 2559 แจ้งอนุมัติเงินงวด งบประมาณ ปี 2559 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
79 18 เมษายน 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคุณภาพสูง A๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
80 05 เมษายน 2559 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษ A4 80 แกรม โดยวิธี e-market
4/7
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 124 (7 หน้า)