ที่ วัน/เดือน/ปี ประเภท/หัวเรื่อง
81 05 เมษายน 2559 ประกาศราคากลางซื้อกระดาษคุณภาพสูง A4 80 แกรม จำนวน 200 กล่อง
82 17 กุมภาพันธ์ 2559 ซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านห้วยตะโก
83 17 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งอนุมัติเงินงวด ซ่อมแซมบ้านพักครู 5 หลัง
84 17 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งอนุมัติเงินงวด โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ปี 2559
85 17 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งอนุมัติเงินงวด ไฟฟ้า-ประปา ปีงบประมาณ 2559
86 25 มกราคม 2559 แจ้งอนุมัติเงินงวดโรงเรียนในฝัน งบประมาณปี 2559
87 25 มกราคม 2559 แจ้งอนุมัติเงินงวด เพื่อจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนและวิชาชีพโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2559
88 15 ธันวาคม 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559 (โรงเรียนดีศรีตำบล)
89 30 พฤศจิกายน 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559
90 05 พฤศจิกายน 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัยปีงบประมาณ 2559
91 30 ตุลาคม 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดงบลงทุน2559 โรงเรียนบ้านคลองลาน, โรงเรียนบ้านนาขอม, โรงเรียนวัดช่องแกระ, โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง, โรงเรียนวัดเขาฝา, โรงเรียนวัดจันเสน, โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท, โรงเรียนบ้านลำพยนต์, โรงเรียนบ้านเขาดิน, โรงเรียนวังวิทยา, โรงเรียนบ้านคลองบอน, โรงเรียนวัดดอนคา, โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
92 30 ตุลาคม 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถม โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง, โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี, โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ, โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด, โรงเรียนบ้านปากดง
93 08 กันยายน 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี, โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี, โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111), โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์), โรงเรียนบ้านเขาปูน
94 08 กันยายน 2558 ประกาศราคากลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
95 08 กันยายน 2558 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
96 03 กันยายน 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
97 03 กันยายน 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า, โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้, โรงเรียนบ้านเขาดิน, โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
98 03 กันยายน 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์, โรงเรียนบ้านคลองกำลัง, โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
99 03 กันยายน 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
100 26 สิงหาคม 2558 แจ้งอนุมัติเงินงวดจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557
5/7
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 2 3 4 5 6 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 124 (7 หน้า)