ที่ วัน/เดือน/ปี ประเภท/หัวเรื่อง
121 17 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศ สพฐ.เรื่องการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 3 เครื่อง
122 17 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี จำนวน 4 เครื่อง ลว. 3 มีนาคม 2558
123 17 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศสพฐ.เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
124 02 กรกฎาคม 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/7
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 4 5 6 7 | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 124 (7 หน้า)