ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 21 มกราคม 2564 ประกาศโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 19 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล)
3 12 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนบ้านนาขอม
4 07 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบ จำนวน 3 รายการฯ
5 21 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 24 กันยายน 2562 ประกาศโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบสามัญ
7 15 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
8 26 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.บ้านโคกสามัคคี
9 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
10 15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนบ้านห้วยตะโก
11 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนบ้านนาขอม
12 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคา ๕๕๖,๐๐๐ บาท
13 30 มกราคม 2562 ประกาศโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
14 30 มกราคม 2562 ประกาศโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
15 13 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
16 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
17 06 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนบ้านพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
18 06 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนโคกมะขวิด
19 02 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนบ้านนาขอม
20 31 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
1/25
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 495 (25 หน้า)