Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 13 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
2 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
3 06 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนบ้านพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
4 06 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนโคกมะขวิด
5 02 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนบ้านนาขอม
6 31 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
7 31 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
8 24 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.๑ ก.ม, ส้วม ๖ ที่นั่ง สปช.๖๐๑/๒๖ และอาคารอเนกประสงค์ สร้างเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนวัดประชาสรรค์
9 18 มกราคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
10 17 มกราคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
11 22 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมแบบสปช.601/26โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนวังวิทยา
12 20 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนวังวิทยา
13 20 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
14 18 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคลองกำลัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 03 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโตีะ-เก้าอี้นักเรียนรัะดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
16 01 ธันวาคม 2560 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
17 01 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
18 01 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
19 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
20 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
1/25
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 481 (25 หน้า)