ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
21 31 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
22 24 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.๑ ก.ม, ส้วม ๖ ที่นั่ง สปช.๖๐๑/๒๖ และอาคารอเนกประสงค์ สร้างเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนวัดประชาสรรค์
23 18 มกราคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
24 17 มกราคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
25 22 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมแบบสปช.601/26โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนวังวิทยา
26 20 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนวังวิทยา
27 20 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
28 18 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคลองกำลัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 03 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโตีะ-เก้าอี้นักเรียนรัะดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
30 01 ธันวาคม 2560 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
31 01 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
32 01 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
33 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
34 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
35 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดจันเสน
36 27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๐ ชุด โดยเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านพนมรอก
37 27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๒๐ ชุด โดยเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านพนมรอก
38 27 พฤศจิกายน 2560 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนวังวิทยา
40 26 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
2/25
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 495 (25 หน้า)