ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
481 17 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนบ้านคลองกำลัง
482 17 สิงหาคม 2558 ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
483 17 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
484 17 สิงหาคม 2558 ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์ )
485 17 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์ )
486 17 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ
487 17 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
488 17 สิงหาคม 2558
489 17 สิงหาคม 2558 ีราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนสระงาม
490 17 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนสระงาม
491 17 สิงหาคม 2558 ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนบ้านคลองลาน
492 17 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนบ้านคลองลาน
493 17 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลางการตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
494 17 กรกฎาคม 2558 ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล เรื่อง สอบราคาจ้างการตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
495 16 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านสระแก้วเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ
25/25
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 22 23 24 25 | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 495 (25 หน้า)