ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
61 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
62 06 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
63 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดจันเสน
64 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
65 06 พฤศจิกายน 2560 เผยแร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
66 06 พฤศจิกายน 2560 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
67 03 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ปีงบประมาณ 2561
68 03 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดหนองสีนวล
69 03 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
70 15 กันยายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
71 11 กันยายน 2560 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/29 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)
72 06 กันยายน 2560 ประกวดราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
73 05 กันยายน 2560 ประกาศราคากลางงขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
74 13 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2560 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
75 18 เมษายน 2560 การเปิดเผยราคากลางหนังเรียนปี 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
76 18 เมษายน 2560 แก้ไข เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
77 14 เมษายน 2560 การเปิดเผยราคากลางหนังเรียนปี 2560
78 14 เมษายน 2560 การเปิดเผยราคากลางหนังเรียนปี 2560
79 11 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดพนมเศษ
80 11 เมษายน 2560 ราคากลาง หนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
4/25
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 495 (25 หน้า)