ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
81 10 เมษายน 2560 รายการขอซื้อหนังสือเรียน ของโรงเรียนบ้านนาขอม
82 10 เมษายน 2560 ราคากลางหนังสือเรียน ปีการศึกษา2560 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
83 08 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านพนมรอก
84 07 เมษายน 2560 ราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2560 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ
85 07 เมษายน 2560 แก้ไข ประกาศราคากลางการจัด ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดดอนคา
86 06 เมษายน 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนสระงาม
87 05 เมษายน 2560 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
88 04 เมษายน 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางการจัด ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดดอนคา
89 03 เมษายน 2560 ปปช.07 จัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
90 03 เมษายน 2560 ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
91 03 เมษายน 2560 ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
92 09 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องประชุม
93 20 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของโรงเรียนบ้านนาขอม
94 20 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องการสอบราคาจ้างบ้านพักครู 207 ของโรงเรียนบ้านนาขอม
95 20 ธันวาคม 2559 เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560 เรื่อง จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ของโรงเรียนบ้านนาขอม จำนวน 1 หลัง
96 20 ธันวาคม 2559 จัดทำประกาศเชิญชวน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ของโรงเรียนบ้านนาขอม จำนวน 1 หลัง
97 20 ธันวาคม 2559 การเปิดเผยราคากลางการจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ของโรงเรียนบ้านนาขอมจำนวน 1 หลัง
98 23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
99 23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
100 22 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
5/25
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 2 3 4 5 6 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 495 (25 หน้า)