IMG 280826 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 07.30 น. .....นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2565 ณ ห้องประชุมเวสาลี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ