S 7381116วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต.3 ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเรขาฯ สพฐ. ประธานในพิธี ณ.โรงเรียนหนองสระพิทยาคม จ.พิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ