IMG 3629

วันที่ 16 พฤษจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเดช  ศรีสร้อย ดร. พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร คณะกรรมการ นางแสงอรุณ วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนและ กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 โดย นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ประธานเปิดประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ