IMG 3749วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณา เรื่อง บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้อราชการอื่นๆ ในสังกัด โดยมี นายสุชาติ เอกปัชชา ประธานคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดประชุม ณ ห้องประชุมเวสาลี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

 

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ