091วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น.
..........นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร ในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชมรายพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2566 ประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวสาลี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 รูปภาพ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ