00003วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธาน และ มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 งานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณครูบุญยรัตน์ สวนสอน ครูโรงเรียนบ้านเขาล้อ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ