1. โรงเรียนบ้านโคกกระดี่
2. โรงเรียนวัดหนองสีนวล
3. โรงเรียนบ้านเขาปูน
4. โรงเรียนบ้านหนองตาราม
5. โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
6. โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี
7. โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
8. โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม
9. โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
10. โรงเรียนวัดห้วยดุก
11. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
12. โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
13. โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
14. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์)
15. โรงเรียนบ้านหนองพังพวย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ