1. โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
2. โรงเรียนวัดท่าตะโก
3. โรงเรียนบ้านเขาน้อย
4. โรงเรียนบ้านพนมรอก
5. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
6. โรงเรียนวังวิทยา
7. โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย
8. โรงเรียนบ้านคลองบอน
9. โรงเรียนวัดพนมเศษ
10. โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
11. โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)
12. โรงเรียนบ้านดงจันทำ
13. โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ
14. โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง
15. โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
16. โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช
17. โรงเรียนวัดหนองเบน
18. โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง
19. โรงเรียนบ้านชะลอมแหน
20. โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ