1. โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์
2. โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล
3. โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
4. โรงเรียนบ้านพุนกยูง
5. โรงเรียนบ้านไตรคีรี
6. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
7. โรงเรียนบ้านลำพยนต์
8. โรงเรียนวัดประชาสรรค์
9. โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
10. โรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์)
11. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
12. โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)
13. โรงเรียนวัดห้วยลำไย
14. โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
15. โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
16. โรงเรียนบ้านพุมะค่า
17. โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ
18. โรงเรียนบ้านบ้านพุม่วง
19. โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์
20. โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
21. โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี
22. โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
23. โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ