ขอเชิญชวน ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เปิดรับผลงาน ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ