0004นายธีระศักดิ์ พลนาคู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ประวัติส่วนตัว

038นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โทร. 06 1030 7655
ประวัติส่วนตัว

0124นายศิริเดช  ศรีสร้อย
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โทร. 08 6408 2691
ประวัติส่วนตัว

012
ดร. พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โทร. 0 5625 9608
ประวัติส่วนตัว

E-Service

1100130013001400160017

ลิงก์ภายใน

ช่องทางร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จ.นครสวรรค์

Web Application
0162Application Line
0163

เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2566
คลิกดาวน์โหลด Power Point ทั้งหมดที่นี่
เกียรติบัตร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ AA
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

0217

0191

0197

Prev Next

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำ…

09-06-2566 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

8 มิถุนายน 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 มอบหมายให้นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักง...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.

08-06-2566 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ...นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายเกรียงศัก...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น.

07-06-2566 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำ…

07-06-2566 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

7 มิถุนายน 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 มอบหมายให้นายศิริเดช  ศรีสร้อย รองผู้อำ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น.

06-06-2566 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น.

04-06-2566 Hits:367 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น.

04-06-2566 Hits:356 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น.

02-06-2566 Hits:374 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...

อ่านเพิ่มเติม

การมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องคนดี

02-06-2566 Hits:416 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

2 มิถุนายน 2566 นางสาวธัญญารัตน์  พิพิธรุ่งรัศมี ประธานบริษัทบริษัท ออลไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องคนดี จำนวน 53 ทุน ๆ ละ 1...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น.

01-06-2566 Hits:367 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

สนามรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษา …

01-06-2566 Hits:343 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. …….นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเดช...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมโครงการโรงเรียนสุจริตอำเภอตาคลี

31-05-2566 Hits:469 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

31 พฤษภาคม 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มอบหมายให้นายพัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รอง...

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล…

31-05-2566 Hits:962 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ..นายสุชาติ เอกปัชชา ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นายสมบัติ ปานขลิบ, น...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2566

30-05-2566 Hits:944 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

30 พฤษภาคม 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบร…

29-05-2566 Hits:350 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ...นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุม พร้อม...

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคภาคเรียน ของโรง…

24-05-2566 Hits:354 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเดช  ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมโครงการโรงเรียนสุจริตอำเภอหนองบัว

24-05-2566 Hits:637 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

24 พฤษภาคม 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร. พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ ร...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมโครงการโรงเรียนสุจริตอำเภอไพศาลี

23-05-2566 Hits:738 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

23 พฤษภาคม 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อสร้างควา...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมกา…

19-05-2566 Hits:373 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเดช&nb...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประ…

19-05-2566 Hits:382 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครส...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนและ กระ…

16-05-2566 Hits:360 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 16 พฤษจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเด...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมโครงการโรงเรียนสุจริตอำเภอท่าตะโก

15-05-2566 Hits:619 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

16 พฤษภาคม 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มอบหมายให้ดร. พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รอ...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร…

11-05-2566 Hits:361 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุมรองผู้อำ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรี…

10-05-2566 Hits:373 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนก่...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. คร…

10-05-2566 Hits:365 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.30 น. .....นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย …

09-05-2566 Hits:364 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต.3 ร่วมพิธีเปิดการอบรมโค...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมโครงการโรงเรียนสุจริตอำเภอตากฟ้า

08-05-2566 Hits:534 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

8 พฤษภาคม 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มอบหมายให้นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวย...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความ…

03-05-2566 Hits:367 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคา…

01-05-2566 Hits:389 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ....นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงศ์ศาสตร...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประ…

27-04-2566 Hits:608 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ..นายสุชาติ เอกปัชชา ประธานเปิดประชุม คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ครั้ง...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. คร…

26-04-2566 Hits:420 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

26 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 07.30 น. .....นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม แ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศ

26-04-2566 Hits:384 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

26 เมษายน 2566 นางสาวอัมพร  อินทรอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำประเด็นกา...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อมอบน…

24-04-2566 Hits:539 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุม พร้อม...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ …

20-04-2566 Hits:496 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการย้ายช้าราชการครูและบุคลา…

19-04-2566 Hits:704 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ แล…

12-04-2566 Hits:459 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุม คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาป…

11-04-2566 Hits:537 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ เอกปัชชา ประธานเปิดประชุม คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ครั้ง...

อ่านเพิ่มเติม

เป็นประธาน และ มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.นครสวรร…

07-04-2566 Hits:444 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธาน และ มอบเงินกองทุนสว...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ร่วมถวายราชสักการะ วันพระบาทสม…

07-04-2566 Hits:411 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลาก...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน…

07-04-2566 Hits:425 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย คณะทำงานประชุมกา...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. คร…

05-04-2566 Hits:462 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

5 เมษายน 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิ…

04-04-2566 Hits:481 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุม...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคา…

03-04-2566 Hits:484 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ..........นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงศ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

31-03-2566 Hits:501 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมตามคำสั่งที่ 99/2566 เรื่อง แ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การด…

30-03-2566 Hits:473 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น...........นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพง...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2566 …

29-03-2566 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ..........นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำน...

อ่านเพิ่มเติม

ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลป…

28-03-2566 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น...........นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศ

28-03-2566 Hits:290 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

28 มีนาคม 2566 นายพัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นางสาวอัมพร  อินทรอาษา ผู้อำนวยกา...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประ…

27-03-2566 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น...........นายสุชาติ เอกปัชชา ประธานเปิดประชุม คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เข...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learni…

25-03-2566 Hits:528 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งสู่ผู้เร...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศณียบัตรและบายศรีสู่ขวัญ น…

24-03-2566 Hits:446 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น...........นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดพิธีปัจ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา…

23-03-2566 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น...........นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุมค...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินการศึก…

23-03-2566 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น...........นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินกา...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเ…

23-03-2566 Hits:229 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

     23 มีนาคม 2566 นางสาวอัมพร  อินทรอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะกรรม...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำ…

20-03-2566 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2566 เวลา 9:30 น. ..........นางสาวอัมพร อินทรอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักง…

20-03-2566 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

     15-17 มีนาคม 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ส...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. คร…

15-03-2566 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

     นายศิริเดช  ศรีสร้อย นายพัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

13-03-2566 Hits:224 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

    13-14 มีนาคม 2566 นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะประเมินผลงานด้านเอกสาร และเชิงประจักษ์โครงก...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

08-03-2566 Hits:235 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

     8-10 มีนาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity an...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

07-03-2566 Hits:290 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

     7 มีนาคม 2566 นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะประเมินผลงานด้านเอกสาร และเชิงประจักษ์โครงการส...

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 3

จดหมายข่าวโรงเรียน

โลโก้ สพป.นว. เขต 3

logo

Qr Code เว็บไซต์

qr-code

แบบสำรวจความพึงพอใจ

code manager

121715001900191300190019001900190019001900190019001900190027002800280028SNAG 0065

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 


 

006002925
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4634
6519
87074
5806149
117697
320236
6002925

Your IP: 44.200.145.223
2023-06-09 14:09

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ