เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นฯ

0229

0004นายธีระศักดิ์ พลนาคู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ประวัติส่วนตัว

038นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โทร. 06 1030 7655
ประวัติส่วนตัว

0124นายศิริเดช  ศรีสร้อย
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โทร. 08 6408 2691
ประวัติส่วนตัว

012
ดร. พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โทร. 0 5625 9608
ประวัติส่วนตัว

E-Service

111100130013001400160017

ลิงก์ภายใน

ช่องทางร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จ.นครสวรรค์

Web Application
0162Application Line
0163

เข้าสู่ระบบ

online 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
รายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2566
คลิกดาวน์โหลด Power Point ทั้งหมดที่นี่
เกียรติบัตร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ AA
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

0191

0197

Prev Next

อบรมเชิงปฏิบัติการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและการมีเ…

29-09-2566 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. .....นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิ...

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายขับเคลื่อน…

27-09-2566 Hits:749 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. .......นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดนิทรรศกา...

อ่านเพิ่มเติม

เกษียณสุขสันต์ นครสวรรค์ เขต 3 ประจำปี 2566

26-09-2566 Hits:389 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

เกษียณสุขสันต์ นครสวรรค์ เขต 3 ประจำปี 2566...

อ่านเพิ่มเติม

การสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการค…

25-09-2566 Hits:200 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวย...

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒ…

25-09-2566 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ…

20-09-2566 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 18 - 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. .......นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นาย...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3…

18-09-2566 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 มอบหมายให้ นางน้ำผึ้ง พรเจริญสมบัติ นักวิชา...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุม คณะทำงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ…

14-09-2566 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเด...

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมออน…

14-09-2566 Hits:848 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. .......นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุ…

13-09-2566 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566      นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  พร้อมด้วย นาย...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการสวดมนต์ เจริญภาวนา สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ว…

12-09-2566 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การ…

11-09-2566 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 ......นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุมคณะกร...

อ่านเพิ่มเติม

สนามสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง …

09-09-2566 Hits:384 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงศ์ศาสตร์&n...

อ่านเพิ่มเติม

60 ปี มีคุณค่า น้อมจันทา มุทิตาจิต อำเภอตาคลี

08-09-2566 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

60 ปี มีคุณค่า น้อมจันทา  มุทิตาจิต ณ โรงเรียนสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข…

07-09-2566 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุม พร้อมด้ว...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวางแผน และแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย ของสำน…

07-09-2566 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. .....นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงศ์ศาสต...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคา…

07-09-2566 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประจำเดือนกันยายน 2566 วันที่ 4 กันยายน...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรท…

07-09-2566 Hits:117 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  มอบหมายให้ นายศิริเ...

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนัก…

06-09-2566 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ............นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น...

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย ณ สำนักง…

06-09-2566 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายธีระศัก...

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับรายงานตัว บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ…

01-09-2566 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3พร้อมด้วย นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สพป.นครสวรรค์ …

30-08-2566 Hits:469 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กลุ่มและศึกษานิเทศ ร่วมการปร...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

30-08-2566 Hits:439 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10:30 น. คณะศึกษานิเทศก์ ประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมเวสาลี 2 รายละเอียดเพิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี คร…

25-08-2566 Hits:445 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 25 สิงหาคมพ.ศ 2566  เวลา 09.00 น. ...นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานพิธีเปิดก...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต …

24-08-2566 Hits:573 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ ในสังกัด ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวล...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประ…

23-08-2566 Hits:748 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. .....นายสุชาติ เอกปัชชา ประธานเปิดประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คร...

อ่านเพิ่มเติม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข…

23-08-2566 Hits:518 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการ...

อ่านเพิ่มเติม

Assessment for Learning

22-08-2566 Hits:1393 ข่าวประชาสัมพันธ์ วรุตตม์ พวงสมบัติ - avatar วรุตตม์ พวงสมบัติ

22 สิงหาคม 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคุณครู นักเรียนภายในโรงเรียน แ…

21-08-2566 Hits:501 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ...นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคุ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อ…

20-08-2566 Hits:674 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. .......นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงศ์ศ...

อ่านเพิ่มเติม

สนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรา…

19-08-2566 Hits:675 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงศ์ศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงา…

18-08-2566 Hits:559 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาแบบออนไลน์ ITA : Online ภายใต้โค...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ…

18-08-2566 Hits:599 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยกา...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่กำกับติดตามนั…

16-08-2566 Hits:446 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่กำกับติดตามนักเรียนหลุดออกนอกระบบการศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา"พาน้องกลับมาเ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเยี่ยมบ้านน…

16-08-2566 Hits:448 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ...นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายวิชาญ โพธิ์อ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงชัย ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณ…

16-08-2566 Hits:481 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. .....นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ…

16-08-2566 Hits:466 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. .....นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุม พร้อมด้...

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั…

16-08-2566 Hits:468 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.......นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูสายผู้สอน…

15-08-2566 Hits:499 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ........นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกร...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกีย…

15-08-2566 Hits:453 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ......กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ…

15-08-2566 Hits:494 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ........นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษานครสวรรค์เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวดว...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการ…

11-08-2566 Hits:475 ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาติศิริ ส่งวัฒนา - avatar ชาติศิริ ส่งวัฒนา

  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.  นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเ…

09-08-2566 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. .......นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  พร้อมด้วย นาย...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคา…

07-08-2566 Hits:488 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 7 สิงหาคม...

อ่านเพิ่มเติม

ประธานในพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างลูกเสือต้านยาเสพติด …

04-08-2566 Hits:476 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น.  นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานในพิธี...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข…

27-07-2566 Hits:576 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประ…

27-07-2566 Hits:548 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ....นายสุชาติ เอกปัชชา ประธานเปิดประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ครั...

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้…

25-07-2566 Hits:506 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ...นางนัยนา มั่นพุฒิสรรค์ ศึกษานิเทศฯ ออกติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างส...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 …

25-07-2566 Hits:482 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ...นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมกา...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Confe…

25-07-2566 Hits:483 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. ...นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่าน...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องรา…

25-07-2566 Hits:490 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ...นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุมคณะกรร...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดรับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้า…

25-07-2566 Hits:512 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ...นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเดช&n...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทร…

21-07-2566 Hits:512 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ...นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มอบหมายให้ นายพงศ์ศาสตร์&n...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ร่…

21-07-2566 Hits:471 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ร่วมรณรงค์ 365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย ร...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

21-07-2566 Hits:474 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ...ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองกำลัง (ศูนย์คุณภาพการศึกษา หนองบัว 1) และ โรงเรียนสระงาม...

อ่านเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารและ…

20-07-2566 Hits:530 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ...นายศิริเดช  ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธานเปิด...

อ่านเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการ ประธานเปิดโครงการการฝึกอบรมค่ายลูกเ…

20-07-2566 Hits:487 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ....นายธีระศักดิ์ พลนาคู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มอบหมายให้ นายพ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.นครสวรรค์ เขต 3จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้…

17-07-2566 Hits:507 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงศ์ศาสตร์&nbs...

อ่านเพิ่มเติม

เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนหนองพิกุล ม.9 ตำบลหนองพิ…

14-07-2566 Hits:2370 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา ประมาณ 04.45 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้รับรายงานจากรักษาการในตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองพิกุล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา ระดับชั้น…

13-07-2566 Hits:604 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุทัศน์ อ่อนจันทร์ - avatar สุทัศน์ อ่อนจันทร์

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ..ดร. พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิ...

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 3

จดหมายข่าวโรงเรียน

QR CODE EIT(1)

0224

โลโก้ สพป.นว. เขต 3

logo

Qr Code เว็บไซต์

qr-code

แบบสำรวจความพึงพอใจ

code manager

121715001900191300190019001900190019001900190019001900190027002800280028SNAG 0065

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 


 

007247171
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
12187
6183
18370
7130654
18370
352524
7247171

Your IP: 44.200.101.84
2023-10-03 16:34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ