1. โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
2. โรงเรียนบ้านโพนทอง
3. โรงเรียนบ้านหนองขาม
4. โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
5. โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)
6. โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
7. โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
8. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้
9. โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111)
10. โรงเรียนบ้านสระแก้ว
11. โรงเรียนวัดเขาเจดีย์
12. โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
13. โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
14. โรงเรียนบ้านวังคาง
15. โรงเรียนวัดหนองหม้อ
16. โรงเรียนบ้านหนองแอก
17. โรงเรียนบ้านหนองสีซอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ