IMG 20230405 081456 resize5 เมษายน 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 14/2565 ต่อด้วยการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึีกษา ทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ